Shutterstock
Człowiek

Nieskrępowany ruch zwiększa kreatywność

Nie ruch sam w sobie pomaga myśleć bardziej elastycznie, a możliwość wykonywania ruchów swobodnych.

Już w starożytnej Grecji wierzono w związek między ruchem a efektywniejszym myśleniem. W szkole założonej przez Arystotelesa, nazywanej perypatetycką, spacerowano podczas wykładów, a jej członkowie prowadzili filozoficzne dysputy w trakcie przechadzek.

Dotychczasowe badania potwierdziły związek między chodzeniem a lepszymi wynikami w zadaniach opartych na myśleniu dywergencyjnym, polegającym na znalezieniu jak największej liczby rozwiązań danego problemu. Naukowcy z Julius-Maximilians-Universität of Würzburg w Niemczech przeprowadzili serię eksperymentów zgłębiających zagadnienie związku między nie tylko kreatywnym myśleniem a chodzeniem, ale także innymi rodzajami ruchu.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Skaner; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Mózg na spacerze"