Ilustracja Thomas Fuchs
Człowiek

Po co człowiek kiwa szóstym palcem

Mózg zawiera mapę organizmu, którego jest częścią. Można nią manipulować. Ma to implikacje filozoficzne i praktyczne – dla osób z kończynami robotycznymi.

Mózg zawiera mapę organizmu, którego jest częścią – z neuronami wyczuwającymi lub kontrolującymi poszczególne części ciała, zaś z badań wynika, że to powiązanie stwarza szerokie pole manewru. W 2016 roku naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którego efekcie badani przez chwilę poczuli u jednej ręki szósty palec („To czary!” – krzyknął jeden z nich), zaś w 2020 roku w innej grupie badawczej znacznie wydłużono to odczucie. Posunięto się nawet dalej, powodując, że badani mogli kontrolować długość niewidzialnego szóstego palca, co zostało opisane w artykule na łamach czasopisma „Cognition”.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Skaner; s. 11
Oryginalny tytuł tekstu: "Fantomowy palec"