Ilustracja Olena Shmahalo
Człowiek

Jak COVID zmienił świat?

Ilustracja Hanna Barczyk
Wiosną 2020 roku w mediach społecznościowych popularność zyskał pewien rysunek. Pokazywał miasto na małej wyspie otoczonej oceanem. Napis w chmurce głosił: „Pamiętajcie o myciu rąk i wszystko będzie dobrze”. W tym samym czasie w stronę wyspy po oceanie pędziła potężna fala nazwana „COVID”, za którą wędrowała jeszcze większa fala z napisem „recesja”, a za nią gigantyczna ściana wody zamierzająca połknąć wszystko na swojej drodze opisana jako „zmiana klimatu”.

Często przypominałam sobie o tym rysunku, którego autorem jest kanadyjski rysownik Graeme McKay, obserwując zjawiska wydające się definiować pandemiczną dezorientację: partactwo w sferze informowania społeczeństwa, świadome niepodejmowanie koniecznych przygotowań oraz męczący chaos. W USA przebieg zdarzeń był jednak trochę inny niż na rysunku. W 2021 roku amerykańska gospodarka w rzeczywistości urosła. Czy to znaczy, że szkody nie okazały się tak duże, jak się obawiano? Na to pytanie można właściwie odpowiedzieć tylko w kontekście rekordowej liczby wykrytych przypadków COVID-u oraz również rekordowej liczby zgonów.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Raport specjalny. Jak COVID zmienił świat; s. 22