Pielęgniarka z włoskiej armii pomaga pacjentowi z COVID-em przebywającemu w szpitalu polowym w Perugii, który został otwarty w pobliżu przeciążonego szpitala Santa Maria della Misericordia. W grudniu 2020 roku nadal zmagał się z kolejnymi falami pandemii. Pielęgniarka z włoskiej armii pomaga pacjentowi z COVID-em przebywającemu w szpitalu polowym w Perugii, który został otwarty w pobliżu przeciążonego szpitala Santa Maria della Misericordia. W grudniu 2020 roku nadal zmagał się z kolejnymi falami pandemii. Redux Pictures
Człowiek

Światową Organizację Zdrowia trzeba wymyślić od nowa

Globalne instytucje zdrowotne sięgnęły granic swoich możliwości. Zawiódł prawny instrument mający pomóc w przeciwdziałaniu pandemii. To okazja do śmiałych reform.

Momenty kryzysowe mogą stać się okazjami do przeprowadzenia śmiałych reform. Konsekwencją II wojny światowej było powstanie dwóch ważnych instytucji – ONZ w 1945 roku i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948. Narodziny WHO miały miejsce w tym samym roku, w którym ONZ przyjęła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Pandemia COVID jest także takim momentem kryzysowym. Lecz zamiast dać początek istotnej zmianie, doprowadziła do osłabienia globalnej solidarności. To z kolei ujawniło głębokie pęknięcia wewnątrz WHO zajmującej się zdrowiem całej ludzkości.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Raport specjalny. Jak COVID zmienił świat; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Globalne instytucje zdrowotne sięgnęły granic swoich możliwości"