Mirosław Gryń / pulsar
Człowiek

Nie mazać się jak facet, postąpić po żeńsku: przywracać feminatywy

Prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska jest anglistką i językoznawczynią z Uniwersytetu 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorką książek „Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim”, „Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci”.Arch. pryw. Prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska jest anglistką i językoznawczynią z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorką książek „Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim”, „Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci”.
Spór o formy żeńskie to tylko jeden problem, innym są wyrażenia odwołujące się do szkodliwych stereotypów o płciach, np. dlaczego są „męskie rozmowy”, ale „babskie gadanie”, dlaczego „postąpić po męsku”, ale „mazać się jak baba”. Mówi prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska.

Agnieszka Krzemińska: – Jaką formę pani woli – pani „profesor” czy pani „profesorko”?

Jolanta Szpyra-Kozłowska: – Nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi. Każdy ma swoje przyzwyczajenia i powinien używać formy, z którą się najlepiej czuje.

Ale jak mówię do pani „profesorko”, nie czuje się pani takim mniejszym profesorem?

Z pewnością nie. A czy lekarka to mniejszy lekarz, a dziennikarka to mniejszy dziennikarz?

Reklama