Samochody osobowe, które coraz częściej są podłączane do Internetu, mogą wykrywać  i monitorować miejskie wyspy ciepła. Samochody osobowe, które coraz częściej są podłączane do Internetu, mogą wykrywać i monitorować miejskie wyspy ciepła. Getty Images
Człowiek

Mapa gorących miejsc

Miejska wyspa ciepła w Tuluzie we Francji przedstawiona na mapie opracowanej na podstawie pomiarów wykonanych w letnie noce przez czujniki temperatury w samochodach osobowych i przesłanych za pośrednictwem Internetu. Ciemniejszy kolor wskazuje wyższą temperaturę.niversité de Toulouse, Météo-France/CNRS, France Miejska wyspa ciepła w Tuluzie we Francji przedstawiona na mapie opracowanej na podstawie pomiarów wykonanych w letnie noce przez czujniki temperatury w samochodach osobowych i przesłanych za pośrednictwem Internetu. Ciemniejszy kolor wskazuje wyższą temperaturę.
Poruszające się po mieście samochody mogą mierzyć panującą w nim temperaturę

W pewien majowy poranek 1927 roku etnolog Wilhelm Schmidt przymocował do drzwi swojego samochodu termometr i przez trzy godziny jeździł z nim po Wiedniu, mierząc temperaturę w mieście. Następnie na tej podstawie stworzył mapę termiczną, na której widać było cieplejsze strefy w obrębie „gęstej zabudowy centrum” oraz chłodniejsze rejony związane z terenami zalesionymi, parkami porośniętymi trawą oraz ciekami i zbiornikami wodnymi. W ten sposób Schmidt stworzył pierwszą mapę miejskich „wysp ciepła” otoczonych przez „morze” niższych temperatur.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Skaner; s. 6
Reklama