Samochody osobowe, które coraz częściej są podłączane do Internetu, mogą wykrywać  i monitorować miejskie wyspy ciepła. Samochody osobowe, które coraz częściej są podłączane do Internetu, mogą wykrywać i monitorować miejskie wyspy ciepła. Getty Images
Człowiek

Samochody mogą tworzyć mapę miejskich wysp ciepła

Miejska wyspa ciepła w Tuluzie we Francji przedstawiona na mapie opracowanej na podstawie pomiarów wykonanych w letnie noce przez czujniki temperatury w samochodach osobowych i przesłanych za pośrednictwem Internetu. Ciemniejszy kolor wskazuje wyższą temperaturę.niversité de Toulouse, Météo-France/CNRS, France Miejska wyspa ciepła w Tuluzie we Francji przedstawiona na mapie opracowanej na podstawie pomiarów wykonanych w letnie noce przez czujniki temperatury w samochodach osobowych i przesłanych za pośrednictwem Internetu. Ciemniejszy kolor wskazuje wyższą temperaturę.
Fabrycznie instalowane w pojazdach czujniki mogą dostarczać olbrzymiej ilości informacji na temat pogody i klimatu. Wyzwaniem jest jednak zapewnienie stałego dopływu dobrej jakości danych w dłuższym czasie oraz stworzenie sprawnej infrastruktury obsługującej odpowiednio dużą liczbę pojazdów.

W pewien majowy poranek 1927 roku etnolog Wilhelm Schmidt przymocował do drzwi swojego samochodu termometr i przez trzy godziny jeździł z nim po Wiedniu, mierząc temperaturę w mieście. Następnie na tej podstawie stworzył mapę termiczną, na której widać było cieplejsze strefy w obrębie „gęstej zabudowy centrum” oraz chłodniejsze rejony związane z terenami zalesionymi, parkami porośniętymi trawą oraz ciekami i zbiornikami wodnymi. W ten sposób Schmidt stworzył pierwszą mapę miejskich „wysp ciepła” otoczonych przez „morze” niższych temperatur.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Skaner; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Mapa gorących miejsc"
Reklama