Najwcześniejsi ludzie mówiący językiem praindoeuropejskim byli najprawdopodobniej koczowniczymi jeźdźcami. Najwcześniejsi ludzie mówiący językiem praindoeuropejskim byli najprawdopodobniej koczowniczymi jeźdźcami. Ilustracja Chris Gash
Człowiek

Prajęzyk ludzkości

Znaczny odsetek używanych dziś języków – w tym angielski, hindi i perski – wywodzi się z jednego pnia – praindoeuropejskiego. Nowe świadectwa genetyczne wspierają hipotezę, że języki te rozprzestrzeniły się za sprawą koczowniczych jeźdźców z ukraińskich stepów. Powyższy diagram jest bardzo schematyczny i pokazuje jedynie ogólne związki między poszczególnymi językami, pomijając rzeczywiste daty ich rozchodzenia się.Źródło: “Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family”, Remco Bouckaert I Znaczny odsetek używanych dziś języków – w tym angielski, hindi i perski – wywodzi się z jednego pnia – praindoeuropejskiego. Nowe świadectwa genetyczne wspierają hipotezę, że języki te rozprzestrzeniły się za sprawą koczowniczych jeźdźców z ukraińskich stepów. Powyższy diagram jest bardzo schematyczny i pokazuje jedynie ogólne związki między poszczególnymi językami, pomijając rzeczywiste daty ich rozchodzenia się.
Odkrycia genetyczne podgrzewają dyskusję nad pochodzeniem języka

Pięć tysięcy lat temu koczownicy na koniach ruszyli z ukraińskich stepów na Europę i niektóre obszary Azji. Przywieźli ze sobą język, z którego wyłoniło się wiele języków współczesnych, w tym angielski, hiszpański, hindi, rosyjski i perski. Tak najczęściej tłumaczy się podobieństwa tych wszystkich języków, wywodząc je ze wspólnego pnia – praindoeuropejskiego (PIE). Najnowsze odkrycia genetyczne potwierdzają tę hipotezę, ale stawiają zarazem nowe pytania – jak ów prajęzyk ewoluował i jak się rozprzestrzeniał.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Skaner; s. 8
Reklama