Getty Images
Człowiek

Tajemnice mózgu

Technika łamania szyfrów używana podczas II wojny światowej pomaga odczytać sygnały z układu nerwowego

Podczas II wojny światowej kryptolodzy złamali szyfr niemieckiej maszyny kodującej Enigma, odnajdując w zaszyfrowanych wiadomościach struktury charakterystyczne dla języka. Znajomość częstotliwości i rozkładów występowania liter oraz słów pomogła brytyjskiemu informatykowi Alanowi Turingowi i jego współpracownikom w przetłumaczeniu bezładnej kakofonii na zrozumiały język. Obecnie badacze usiłują wykorzystać techniki kryptologiczne, aby przetłumaczyć sygnały z mózgu na ruchy kończyn.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Skaner; s. 11
Reklama