Shutterstock
Człowiek

Zmęczenie i geny

Czy są ze sobą powiązane?

Zespół chronicznego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS) to coraz częściej diagnozowana jednostka chorobowa o nie do końca poznanej etiologii. Szacuje się, że cierpi na nią 17 mln ludzi na świecie, a czynnikami predysponującymi do jej rozwoju mogą być m.in. permanentny stres, bezsenność, zakażenia wirusowe czy infekcje bakteryjne. U chorych obserwuje się trwające ponad 6 mies. uczucie zmęczenia, senność, bóle mięśni i stawów, problemy z pamięcią i apatię.

Ponieważ nie poznano dokładnej przyczyny CFS, nie istnieją skuteczne metody jego leczenia.

Wiedza i Życie 1/2023 (1057) z dnia 01.01.2023; Sygnały; s. 7