Ilustracja Marley Allen-Ash
Człowiek

Techniczne yin i yang

W naukach inżynierskich i informatyce brakuje kobiet, a powodem są głównie stereotypy

W USA tylko 20% absolwentów licencjackich studiów informatycznych stanowią kobiety, a magisterskich – 22%. Kobiety tracą możliwość pracy w lukratywnym, prestiżowym zawodzie, a społeczeństwo wkład, jaki mogłyby wnieść do tych dziedzin. Na przykład kobiety mogłyby udoskonalić agenty konwersacyjne smartfonów, tak aby te potrafiły zasugerować pomoc nie tylko w przypadku objawów zawału serca, ale również zidentyfikować oznaki przemocy domowej.

Dlaczego tak mało kobiet obiera te kierunki?

Świat Nauki 3.2023 (300379) z dnia 01.03.2023; Forum. Komentarze ekspertów; s. 24
Reklama