Grafika Katie Peek
Człowiek

Przyrost naturalny zwalnia

Grafika Katie Peek
W 2022 roku liczba ludności świata przekroczyła 8 mld. Prawdopodobnie jednak już w tym stuleciu nasza populacja przestanie rosnąć

Od 15 listopada 2022 roku, jak wynika z szacunków demografów, Ziemię zamieszkuje ponad 8 mld ludzi. Od wielu dekad przybywa nas w stałym tempie, a kolejny miliard osiągamy mniej więcej co 12 lat. Jednak ten trend zaczyna się powoli zmieniać. Przyrost naturalny stopniowo się zmniejsza, a eksperci prognozują, że populacja Ziemi osiągnie 10,4 mld w latach 80. XXI wieku, a potem przestanie rosnąć. Znajdziemy się na szczycie.

To spowolnienie jest częściowo konsekwencją stopniowego redukowania liczby dzieci w rodzinie – zjawisko to występuje niemal wszędzie na świecie, choć z różnym nasileniem.

Świat Nauki 4.2023 (300380) z dnia 01.04.2023; Demografia; s. 72
Reklama