Moment zmiany warty Gwardii Szwajcarskiej przy bocznym wejściu obok bazyliki św. Piotra w Watykanie. Moment zmiany warty Gwardii Szwajcarskiej przy bocznym wejściu obok bazyliki św. Piotra w Watykanie. Shutterstock
Człowiek

Papieska Gwardia Szwajcarska

Gwardzista szwajcarski bierze udział w ceremonii ślubowania na dziedzińcu San Damaso w Watykanie.Shutterstock Gwardzista szwajcarski bierze udział w ceremonii ślubowania na dziedzińcu San Damaso w Watykanie.
Nie jest zbyt liczna, ale stanowi ważny element w funkcjonowaniu Watykanu. Czy pełni tylko funkcję reprezentacyjną? Kiedy powstała? Kto może zostać jej członkiem?

Gwardię Szwajcarską sprowadził do Rzymu papież Juliusz II w styczniu 1506 r. Ponad 150 piechurami dowodził kapitan Kaspar von Silenen, pochodzący ze szwajcarskiego kantonu Uri. Papież zapewne sugerował się tym, że żołnierze szwajcarscy cieszyli się wysoką renomą, dyscypliną i wiernością. Zresztą wierność stała się elementem ich kredo, które do dziś brzmi: „Dzielny i wierny”. Oba te przymioty charakteru gwardziści mieli pokazać niespełna 20 lat później, gdy 6 maja 1527 r. doszło do tzw.

Wiedza i Życie 5/2023 (1061) z dnia 01.05.2023; Obyczaje; s. 62
Reklama