Porównanie kodu genetycznego Ötziego z DNA współczesnych mu ludzi, których genomy udało się pozyskać, wykazało, że Człowiek z lodu miał znacznie więcej wspólnego z wczesnymi rolnikami z Anatolii (dzisiejsza Turcja) niż pozostali badani. Porównanie kodu genetycznego Ötziego z DNA współczesnych mu ludzi, których genomy udało się pozyskać, wykazało, że Człowiek z lodu miał znacznie więcej wspólnego z wczesnymi rolnikami z Anatolii (dzisiejsza Turcja) niż pozostali badani. BE&W
Człowiek

Śniady, ze skłonnością do tycia. Ötzi odkrywany na nowo

Człowiek z lodu, który żył 5300 lat temu i zmarł wysoko w Alpach tyrolskich, to najlepiej przebadany pacjent świata. Ale od pierwszych analiz jego DNA i zsekwencjonowania genomu w 2012 r. techniki badawcze udoskonalono. Przynoszą nową wiedzę.

Zespół badawczy Max Planck Institute oraz Eurac Research wykorzystał zaawansowaną technologię sekwencjonowania do kolejnej analizy genomu Ötziego . Okazało się, że choć struktura genetyczna większości współczesnych Europejczyków składała się z trzech domieszek – pochodzącej od łowców-zbieraczy, wczesnych rolników, którzy wyemigrowali z Anatolii około 8 tys.

Reklama