National Women's Party Press Room National Women's Party Press Room Shutterstock
Człowiek

Wybory ograniczone małżeństwem

Ekonomiczny Nobel 2023 w skrócie.

W dziedzinie nauk ekonomicznych nagrodzono Claudię Goldin, 77-letnią ekonomistkę z Harvard University. Badała ona, jak na szanse kobiet na rynku pracy wpływają w długim okresie zamożność kraju, postęp technologiczny oraz zmiany norm prawnych i kulturowych. Przeszukiwała amerykańskie archiwa i zestawiała dane historyczne z ponad 200 lat. Pokazała, że udział zamężnych kobiet w rynku pracy zaczął spadać wraz z rozwojem przemysłu na początku XIX w. Trend ten odwrócił się dopiero wtedy, gdy nastąpił rozwój usług na początku XX w.

Wiedza i Życie 11/2023 (1067) z dnia 01.11.2023; Nagrody Nobla 2023; s. 5
Reklama