Zimnowojenny koń – rzeźba ustawiona w miejscowości Aravada w stanie Kolorado. Jej autorem jest Jeff Gipe. Przypomina o skażeniu promieniotwórczym, którego źródłem był zakład Rocky Flats Nuclear Weapons Plant, gdzie ojciec Jeffa Gipe’a pracował przez 20 lat. Zimnowojenny koń – rzeźba ustawiona w miejscowości Aravada w stanie Kolorado. Jej autorem jest Jeff Gipe. Przypomina o skażeniu promieniotwórczym, którego źródłem był zakład Rocky Flats Nuclear Weapons Plant, gdzie ojciec Jeffa Gipe’a pracował przez 20 lat. Nina Berman
Człowiek

Nowa era nuklearna

USA rozpoczynają ambitną i kontrowersyjną wymianę swojego arsenału jądrowego. Z realizacją tego projektu wiążą się trudne do oszacowania koszty i zagrożenia

.

Świat Nauki 1.2024 (300389) z dnia 01.01.2024; Raport specjalny. Nowa era nuklearna; s. 26
Reklama