Pulsar - najciekawsze badania naukowe. Pulsar - najciekawsze badania naukowe. Shutterstock
Człowiek

W USA zanotowano pandemiczny skok urodzeń

Pandemia na różne sposoby wpłynęła na liczbę dzieci rodzących się w Stanach Zjednoczonych.

Współczynnik urodzeń zwykle spada w okresach recesji gospodarczej albo klęsk żywiołowych, dlatego wielu ekspertów spodziewało się, że na skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującej chorobę Covid-19 będzie rodziło się mniej dzieci. Najnowsze badanie, dotyczące trendów w zakresie dzietności w USA w latach 2015–2021, wykazało jednak, że w rzeczywistości liczba urodzeń wzrosła.

Liczba urodzeń i ogólny współczynnik dzietności w USA.Grafika Amanda MontañezLiczba urodzeń i ogólny współczynnik dzietności w USA.

Demografowie spodziewali się spadku współczynnika urodzeń w grudniu 2020 roku, dziewięć miesięcy po wybuchu pandemii koronawirusa.

Świat Nauki 1.2024 (300389) z dnia 01.01.2024; Faktograf; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "COVID-owy skok urodzeń"
Reklama