Pulsar - wyjątkowy portal naukowy. Pulsar - wyjątkowy portal naukowy. Mirosław Gryń / pulsar
Człowiek

Wspomnienie o Paulu Feyerabendzie, zwanym też największym wrogiem nauki

O Paulu Feyerabendzie, filozofie, prowokatorze, krytyku metod naukowych, w stulecie urodzin opowiada dr Matteo Collodel, filozof z Uniwersytetu Ca’ Foscari.

Obserwuj nas. Pulsar na Facebooku:

www.facebook.com/projektpulsar

Szanowany magazyn „Science” nazwał go „największym wrogiem nauki”. Będąc wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Paul Feyerabend (1924–94) wyróżniał się nawet na tle tamtejszego wolnomyślicielskiego i progresywnego kampusu.

Reklama