Kosmos

Słoneczna zagadka

Dlaczego powierzchnia naszej gwiazdy rotuje wolniej niż jej wnętrze?

Typowo obracającą się kulę, chociażby piłkę, widział każdy z nas. Ale gdy obraca się nie sztywny obiekt, lecz wielka rozgrzana porcja gazu, rotacja przebiega inaczej, niż tego doświadczamy na co dzień. Spójrzmy na Słońce. Niewątpliwie się ono obraca, widać to choćby dzięki obserwacji plam na jego powierzchni. Jednak jego obszary równikowe dokonują pełnego obrotu w ciągu 24,7 dnia, a okolicom biegunowym pełen obrót zajmuje ponad 33 dni. Podobna różnica dotyczy obszarów leżących na różnej głębokości: powierzchnia Słońca obraca się niemal o 5% wolniej niż jego wewnętrzne warstwy.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 13
Reklama