Kopuła polskiego teleskopu w obserwatorium Las Campanas w Chile. Korzystają z niego astronomowie z UW, zaangażowani w projekt OGLE. Kopuła polskiego teleskopu w obserwatorium Las Campanas w Chile. Korzystają z niego astronomowie z UW, zaangażowani w projekt OGLE. Ewa Zegler-Poleska
Kosmos

7 pytań do dr. Radosława Poleskiego, astronoma, członka zespołu OGLE, którego dane okazały się kluczowe dla określenia orbit badanych wiekowych gwiazd.

Dr Radosław PoleskiEwa Zegler-Poleska Dr Radosław Poleski

W listopadzie w tygodniku „Nature” ukazał się artykuł o odkryciu przez międzynarodowy zespół astronomów najstarszych spośród znanych nam dotąd gwiazd w galaktyce Drogi Mlecznej. Staruszki te narodziły się ponad 13 mld lat temu. Skąd wiadomo, że faktycznie są takie stare?
Na podstawie tego, że gwiazdy te są bardzo ubogie w pierwiastki cięższe od wodoru i helu, w terminologii astronomicznej zwane metalami. Kiedy wczesne gwiazdy kończyły swoją egzystencję w wybuchach supernowych, uwalniały pewne ilości metali w przestrzeń kosmiczną. Te metale gromadziły się w obłokach, z których powstawały następne gwiazdy. W efekcie każde kolejne pokolenie rodzących się gwiazd miało w sobie coraz większą zawartość pierwiastków cięższych od helu. Spektroskopowe badania wspomnianych gwiazd pozwoliły stwierdzić, że są one bardzo jednorodne chemicznie i zawierają małe ilości metali, średnio tysiąc razy mniej niż Słońce.

Wiedza i Życie 2/2016 (974) z dnia 01.02.2016; Ludzie; s. 38
Reklama