Shutterstock
Kosmos

Gwiazdy: kiedy się pojawiły

Obliczono, po jakim czasie od Wielkiego Wybuchu pojawiły się pierwsze gwiazdy.

Gdy narodził się wszechświat i po kilkuset tysiącach lat przeminęły pierwsze wysokoenergetyczne chwile jego wczesnego dzieciństwa, zapanowały wieki ciemne. Kosmos wypełniał gęsty nieprzezroczysty gaz. Dopiero po milionach lat zapaliły się pierwsze kosmiczne latarnie – gwiazdy. Po milionach – ale po ilu? Kiedy pojawiły się pierwsze gwiazdy? Czy istniały już galaktyki i jaką formę wówczas miały?

Dziś nie umiemy jeszcze sięgnąć teleskopami tak daleko, by to bezpośrednio zaobserwować, ale może się to szybko zmienić.

Wiedza i Życie 8/2021 (1040) z dnia 01.08.2021; Sygnały; s. 7
Reklama