Marsjański łazik Curiosity Marsjański łazik Curiosity NASA, JPL-Caltech i MSSS
Kosmos

Mars: skąd się na nim wzięły góry

Curiosity kwestionuje dotychczasowe hipotezy o pochodzeniu marsjańskich gór.

Ze wszystkich odkryć dokonanych przez wysłany przez NASA marsjański łazik Curiosity za najbardziej epokowe uznawano stwierdzenie, że w miejscu jego lądowania, kraterze Gale, znajdowało się niegdyś ogromne i długowieczne jezioro. Nowe wyniki badań sugerują jednak, że to „jezioro” mogło być tylko serią mniejszych, krótko istniejących kałuż.

Curiosity wylądował i zaczął badać krater Gale w 2012 roku. Zaledwie kilka miesięcy później, u podstawy znajdującej się w centrum krateru 5,5-kilometrowej góry Sharp, łazik odkrył warstwy mułowcowe – co kazało sądzić, że są to osady powstałe w stojącej wodzie – a także skały ukształtowane przez przepływ pradawnego strumienia.

Świat Nauki 12.2021 (300364) z dnia 01.12.2021; Skaner; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Łazik bada góry na Marsie"
Reklama