NASA
Kosmos

Merkury nam wyparował

Najmniejsza z planet skalistych Układu Słonecznego, zanim ostygła, była wyraźnie cięższa i większa.

Planety skaliste wkrótce po narodzinach nie przypominały dzisiejszych względnie spokojnych globów. Ich rozpaloną do ponad 2000°C powierzchnię pokrywał ocean płynnych skał, dodatkowo podgrzewany przez trwające wciąż megaupadki mniejszych ciał. Jak wyglądała ewolucja tego pierwszego oceanu? W przypadku Merkurego opisuje ją praca opublikowana ostatnio w „The Planetary Science Journal”. Badacze skoncentrowali się zwłaszcza na efektach parowania skalistego oceanu, z którego unosiły się zarówno typowe gazy – uwięziony w skałach dwutlenek węgla, wodór i para wodna – jak i rzadziej spotykane w kosmosie pary, np.

Wiedza i Życie 2/2022 (1046) z dnia 01.02.2022; Sygnały; s. 5
Oryginalny tytuł tekstu: "Odparowany Merkury"
Reklama