Wizja lodowca spływającego do północnomarsjańskiego oceanu. Wizja lodowca spływającego do północnomarsjańskiego oceanu. NASA / USGS / ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum)
Kosmos

Wilgoć lśni na lodowatym biegunie

Woda na Marsie nie musi tworzyć jezior. By urządzenia odebrały sygnał, wystarczy obecność niezamarzniętej solanki. Właśnie odebrały.

Badania Marsa to przede wszystkim poszukiwania wody – zarówno istniejącej dziś, jak i płynącej na Czerwonej Planecie przed miliardami lat. I tak nowy numer „Earth and Planetary Science Letters” przynosi nam wyniki analiz pomiarów wykonywanych przez sondę Mars Express. Jej obserwacje okolic południowego bieguna planety ujawniły jasne odbicia, wskazujące na obecność raczej ciekłej wody niż lodu.

Ale skąd woda na lodowatym biegunie? Jak sugerują badacze, cenna ciecz nie musi tworzyć wielkich podpowierzchniowych jezior: by urządzenia odebrały sygnał, wystarczy obecność niezamarzniętej solanki, wypełniającej przestrzeń między ziarnami marsjańskiego pyłu.

Wiedza i Życie 3/2022 (1047) z dnia 01.03.2022; Sygnały; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Woda na Marsie?"
Reklama