Nocny widok Teleskopu Bieguna Południowego, jednego z kilku obserwatoriów radiowych tworzących mapy wzorów w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła. Nocny widok Teleskopu Bieguna Południowego, jednego z kilku obserwatoriów radiowych tworzących mapy wzorów w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła. Alamy Stock Photo
Kosmos

Nowe teleskopy znajdą wadę Modelu Standardowego

Debata dotycząca pomiarów kluczowych parametrów kosmologicznych będzie miała wpływ na następną dekadę astrofizyki.

Jak szybko rozszerza się Wszechświat? Ile materii grudkuje się w naszym kosmicznym sąsiedztwie? Aby odpowiedzieć na te pytania, naukowcy stosują dwie metody. Jedna z nich polega na badaniu wczesnego kosmosu i ekstrapolacji wyników do czasów obecnych, zaś druga na bezpośrednich obserwacjach pobliskiego Wszechświata. Jest jednak pewien problem. Te dwie metody niezmiennie przynoszą różne odpowiedzi. Najprostszym wyjaśnieniem tych rozbieżności jest fakt, że nasze pomiary zawierają jakiś błąd.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Astronomia; s. 46
Oryginalny tytuł tekstu: "Kosmiczny konflikt"
Reklama