Jedna ze szczelin w obszarze Cerberus Fossae na Marsie. Spękanie biegnie przez wzniesienia i kratery, co wskazuje na ich względnie młody wiek. Jedna ze szczelin w obszarze Cerberus Fossae na Marsie. Spękanie biegnie przez wzniesienia i kratery, co wskazuje na ich względnie młody wiek. ESA/DLR/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO)
Kosmos

Pogłoski o tektonicznej śmierci Marsa są mocno przesadzone

Wznoszące się masy roztopionych skał, zwane pióropuszem płaszcza, mogą być przyczyną ruchów sejsmicznych i wulkanizmu.

Przez dziesięciolecia planetolodzy uważali, że Mars jest martwą planetą. I, jeśli rozpatrywać pod kątem geologii, mieli rację. Jako znacznie mniejszy od Ziemi, szybciej tracił ciepło wewnętrzne. Z początku aktywność wulkaniczna Marsa była wysoka. Wydawało się więc, że kiedy temperatura jego wnętrza stopniowo malała, spadała jednocześnie aktywność geologiczna planety, w tym znikał jej wulkanizm i marsjańskie trzęsienia.

Z nowych odkryć wynika jednak, że nie musi to być prawdą.

Świat Nauki 5.2023 (300381) z dnia 01.05.2023; Wszechświat; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Mars: wulkaniczne zagadki"
Reklama