Hipotetyczny widok z planety w układzie planetarnym Kepler-16 z gwiazdą podwójną (wizja artysty). Hipotetyczny widok z planety w układzie planetarnym Kepler-16 z gwiazdą podwójną (wizja artysty). Ron Miller
Kosmos

Układ Słoneczny: typ w kosmosie najrzadszy

Wysłana przez NASA misja Kepler ujawniła, że większość układów planetarnych nie przypomina naszego, natomiast ma „podobne” konfiguracje ściśle upakowanych globów. To zainspirowało astrofizyków z Universität Bern do zbadania, czy mogą istnieć inne architektury.

Na powstanie układu planetarnego wpływ ma zarówno porządek, jak i chaos. Wszystko zaczyna się od obłoku molekularnego – dużej, zimnej chmury zbudowanej głównie z wodoru, która zapada się, tworząc gwiazdę. Gdy gwiazda powstaje, pozostała część obłoku ulega spłaszczeniu, kształtując wirujący dysk protoplanetarny, w którym z turbulentnych wirów gazu, lodu i pyłu formują się globy. W tym momencie może dojść do chaosu na większą skalę, ponieważ masywniejsze planety popychają lżejsze.

Świat Nauki 7.2023 (300383) z dnia 01.07.2023; Skaner; s. 11
Oryginalny tytuł tekstu: "Porządek z chaosu"
Reklama