Część Mgławicy Oriona widziana w promieniowaniu podczerwonym. Część Mgławicy Oriona widziana w promieniowaniu podczerwonym. wskazówkiCSA/Science; prztewarznie obrazu: M. McCaughrean, S. Pearson (CC BY-SA 3.0 IGO) / NASA/ESA
Kosmos

Dostrojone planety

Zarejestrowano wyjątkowo silny sygnał radiowy dochodzący z samotnego planetarnego układu podwójnego

Dziwne, znajdujące się w Mgławicy Oriona wirujące duety ciał niebieskich o rozmiarach zbliżonych do Jowisza zaprzątają głowy astronomów od czasu, gdy w październiku 2023 roku sfotografował je Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (James Webb Space Telescope; JWST). Jeśli nie zostały one gwałtownie wyrzucone z układów planetarnych – co jest mało prawdopodobne, ze względu na ich subtelny, niezakłócony taniec – te swobodnie unoszące się pary stanowią wyzwanie dla astronomów, którzy od dawna uważają, że planety mogą tworzyć się tylko na orbitach gwiazd.

Świat Nauki 5.2024 (300393) z dnia 01.05.2024; Skaner; s. 22
Reklama