Artystyczna wizja zimnego brązowego karła W1935. Artystyczna wizja zimnego brązowego karła W1935. NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI)
Kosmos

Obca zorza polarna

Światła widoczne na brązowym karle mogą oznaczać, że krąży wokół niego księżyc

Podczas niedawnego dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (American Astronomical Society; AAS) – największej organizacji zrzeszającej profesjonalnych astronomów w USA – wiele obiektów kosmicznych miało okazję, żeby zabłysnąć.

W przypadku brązowych karłów blask ten jest jednak dość słaby.

Brązowe karły stanowią coś w rodzaju pośredniej kategorii pomiędzy planetami a gwiazdami. Są tak masywne, że ciśnienie w ich jądrze jest wystarczające do fuzji deuteru (izotopu wodoru), ale nie aż tak, aby podtrzymywać fuzję zwykłego wodoru – a zachodzenie tego samopodtrzymującego się procesu jest definicją właściwej gwiazdy.

Świat Nauki 5.2024 (300393) z dnia 01.05.2024; Wszechświat; s. 27
Reklama