Opinie

Jak grzyby po deszczu

Pochodzenie słowa grzyb jest niejasne. W różnych etymologiach wiąże się je z dwiema głównie cechami grzybów: pomarszczeniem albo oślizgłością. W prasłowiańszczyźnie było jakieś gribeti, oznaczające marszczenie się, a poza tym i łatwe dziś skojarzenie z grzebaniem miało się do tego odnosić. Ale było też słowo gliva, oznaczające coś kleiście i śluzowato oślizgłego, a po przekształceniach fonetycznych bliskie grzybowi. Dawne nazwy grzyba, jak huba (mająca coś wspólnego z gębą) i bedłka (wcześniejsza bdła, podobno związana z budzeniem, bo niektóre grzyby miały własności narkotyczne), zostały jeszcze w polszczyźnie, ale z innymi znaczeniami.

Wiedza i Życie 10/2017 (994) z dnia 01.10.2017; Na końcu języka; s. 70
Reklama