Opinie

Powrót do natury

Można by sądzić, że dzięki postępowi techniki, wzrostowi dobrobytu i lepszej służbie zdrowia życie ludzi nigdy nie było tak zdrowe i bezpieczne jak dziś, w XXI wieku. Rzeczywiście, żyjemy coraz dłużej i wiele chorób, które jeszcze nie tak dawno dziesiątkowały społeczności, dziś nie zagraża już naszemu życiu. Czy jednak ogólna jakość ludzkiego życia naprawdę się poprawia? Wielu naukowców ma co do tego poważne wątpliwości i dało im wyraz w trakcie niedawnego dorocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Wiedzy (American Association for the Advancement of Science).

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Chichot zza wielkiej wody; s. 73
Reklama