Opinie

Od szczapy do przeszczepu

Praindoeuropejskie (s)kep- znaczyło „łupać, rozłupywać”, podobne znaczenie miało prasłowiańskie szczepiti/szczepati. Odłupana część drzewa to do dziś szczapa. Takie rozszczepianie odnoszono coraz częściej do rozłupywania drzewka, by włożyć tam pęd, zwany od tego szczepem. W polszczyźnie od czternastego wieku notuje się słowo szczepić w znaczeniu „uszlachetniać drzewa lub krzewy”. Można by rzec, że z drwali staliśmy się ogrodnikami.

Wiedza i Życie 1/2017 (985) z dnia 01.01.2017; Na końcu języka; s. 70
Reklama