Opinie

Naukowcy spod strzechy

Kiedy polska była pod zaborami, najświatlejsze umysły narodu tworzyły dzieła literackie mające podtrzymać ducha, z nadzieją że dzieła owe trafią „pod strzechy” i wzmocnią narodową świadomość. Dziś, kiedy kraj jest wolny i stara się nadrobić stracone lata, wydawać by się mogło, że nastał czas, by pod strzechy częściej zaczęły trafiać reguły racjonalnego działania, skutecznie zwiększającego potencjał ekonomiczny i dobrobyt obywateli. W ciągu ostatnich kilku setek lat motorem postępu technologicznego i ekonomicznego była nauka i dobrze by było, gdyby powszechne zrozumienie naukowej metodologii stało się elementem narodowej tożsamości.

Wiedza i Życie 12/2016 (984) z dnia 01.12.2016; Chichot zza wielkiej wody; s. 73
Reklama