Opinie

Listy czytelników

Mam pytanie do artykułu Wiesława B. Pietrzaka „Słońce na Ziemi” („WiŻ” 9/2016) – dlaczego do tokamaków nie stosuje się wodoru (jąder), jak to jest w przypadku gwiazd?

Z poważaniem
GRZEGORZ MARKWART

Proces fuzji zachodzi we wnętrzu Słońca w temperaturze rzędu 15 mln °C i pod niewyobrażalnie wysokim ciśnieniem grawitacyjnym. W jądrze naszej gwiazdy ciśnienie wynosi około 400 mld atmosfer. W takich warunkach łączą się ze sobą jądra wodoru.

Wiedza i Życie 12/2016 (984) z dnia 01.12.2016; Listy czytelników; s. 80
Reklama