Opinie

Różne ptaki i ptaszki

Nasza gramatyka, odróżniająca kilka rodzajów męskich, stabilizowała się dość długo, bo i ogląd świata był, a czasem nadal jest, nieoczywisty. Do dziś są rzeczowniki, co do których desygnatów są wątpliwości: „anieli”? „aniołowie”? „anioły”? Co do naszych młodszych braci też często nie mieliśmy jednoznaczności. Są „wilki”, ale byli i „wilcy”, „wilkowie” pojawiali się rzadko. „Psi” się trafiali, „psowie” na nich (na nie) nie mówiono.

Wiedza i Życie 6/2021 (1038) z dnia 25.05.2021; Na końcu języka; s. 70
Reklama