Ilustracja Tyra Schad
Opinie

Klimat: nowe zadania dla światowych rządów

Informować? Alarmować? Jaką rolę w czasach katastrofy wyznaczyć założonemu w 1988 roku Międzyrządowemu Zespołowi ds. Zmiany Klimatu?

W 1988 roku dwie międzynarodowe instytucje, Światowa Organizacja Meteorologiczna oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołały do życia Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC), który miał doradzać władzom państw w kwestii potencjalnych zagrożeń związanych z antropogeniczną (wywołaną przez człowieka) zmianą klimatu. Stawka została podniesiona w 1992 roku wraz z podpisaniem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w której pojawiła się koncepcja DAI, czyli „niebezpiecznej antropogenicznej interferencji” (dangerous anthropogenic interference) z systemem klimatycznym.

Świat Nauki 12.2021 (300364) z dnia 01.12.2021; Obserwacje; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Międzyrządowy Zespół ds. Totalnej Zapaści"
Reklama