Ilustracja Fatinha Ramos
Opinie

Czarnoskóre dzieci chorują dłużej

Pandemia dowiodła, że nie tylko dorośli ciemnoskórzy Amerykanie są bardziej narażeni na problemy zdrowotne niż pozostali.

Pandemia jest dla społeczeństwa próbą, która ujawnia nie tylko ukryte wady systemów opieki zdrowotnej, ale także szersze problemy społeczne. COVID wyraźnie choćby ukazał istniejącą od dawna nierówność pod względem zdrowia i opieki medycznej mniejszości rasowych i etnicznych. Pandemia dowiodła, że czarnoskórzy, brązowoskórzy i należący do rdzennych populacji dorośli mieszkańcy USA są w większym stopniu narażeni na problemy zdrowotne ze względu na większe obciążenie chorobami przewlekłymi, ograniczony dostęp do służby zdrowia i skumulowane skutki rasizmu.

Świat Nauki 1.2022 (300365) z dnia 01.01.2022; Zdrowie; s. 25
Oryginalny tytuł tekstu: "Chirurgiczne nierówności"
Reklama