Ilustracja Fatinha Ramos
Opinie

Łatwiej znaleźć terapie idąc wieloma ścieżkami

Nie trzeba budować stadionu piłkarskiego, żeby rozegrać mecz. Jednoczesne badanie leków różnych firm w różnych kombinacjach ma sens.

Badanie jednej nowej metody leczenia w ramach randomizowanego badania klinicznego – które stanowi „złoty standard” i podstawę współczesnej medycyny – wymaga mnóstwa pieniędzy, wysokich umiejętności i doskonałej organizacji. Proces ten obejmuje m.in.: opracowanie właściwego modelu statystycznego, określenie dawek i miar skuteczności, przejście przez weryfikację etyczną, szkolenie współpracowników w zakresie protokołu badania oraz rekrutację dostatecznej liczby określonych pacjentów do dwóch grup: poddawanej nowemu leczeniu i kontrolnej.

Świat Nauki 3.2022 (300367) z dnia 01.03.2022; Zdrowie; s. 21
Oryginalny tytuł tekstu: "Szybsza ścieżka"
Reklama