Ilustracja Yifan Wu
Opinie

Doceńmy ptasi świergot

Przesłanie płynące z książki Rachel Carson jest wciąż aktualne

Opublikowanie przez Rachel Carson Milczącej wiosny – klasycznego już dziś bestselleru poświęconego katastrofie ekologicznej – doprowadziło do powstania w Ameryce ruchu obrońców środowiska naturalnego. W 1972 roku, niedługo po ukazaniu się książki, nowo powstała rządowa Agencja Ochrony Środowiska zakazała stosowania DDT. Ernest Gruening, jeden z dwóch pierwszych senatorów ze stanu Alaska, stwierdził, że Carson „zmieniła bieg historii”. W czerwcu tego roku minie 60 lat od chwili, gdy opinia publiczna mogła się po raz pierwszy zapoznać z argumentami Carson, gdy fragmenty jej książki zaczął publikować tygodnik „New Yorker”.

Świat Nauki 5.2022 (300369) z dnia 01.05.2022; Obserwacje. Mieć oko na naukę; s. 79
Reklama