Naukowe fake newsy stają się niemałym problemem, dlaczego wydawnictwa lub czasopisma  publikują wątpliwej jakości badania naukowe. Naukowe fake newsy stają się niemałym problemem, dlaczego wydawnictwa lub czasopisma publikują wątpliwej jakości badania naukowe. Ilustracja Lia Liao
Opinie

Papierowi drapieżcy, czyli dlaczego niektóre czasopisma nie przestrzegają standardów naukowych

Periodyki, które drukują wyniki wątpliwej jakości badań, mogą narażać ludzkie życie. Aby położyć kres szkodliwym praktykom, uniwersytety i inne instytucje badawcze muszą sprawić, że naukowcy nie będą stawiali na pierwszym miejscu liczby publikacji.

W ostatnim roku wiele mówiło się o braku zaufania do nauki i potrzebie odróżniania rzetelnych badań od informacji mylnych, celowej dezinformacji i innych form fałszu. Ale jak to zrobić? Wielu komentatorów wskazuje na znaczenie recenzji – procesu, w którego ramach zawarte w pracy naukowej tezy są sprawdzane pod kątem ich zasadności przez kompetentnych badaczy, zanim zostanie ona opublikowana. Komentatorzy ci utrzymują, że publikacja pracy w recenzowanym czasopiśmie jest jak gdyby pieczęcią potwierdzającą rzetelność badań.

Świat Nauki 7.2022 (300371) z dnia 01.07.2022; Obserwacje. Mieć oko na naukę; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Papierowi drapieżcy"
Reklama