Wybitny biochemik amerykański Fred Richards był świetnym i zapalonym żeglarzem. Wybitny biochemik amerykański Fred Richards był świetnym i zapalonym żeglarzem. NAS
Opinie

Żeglarz z fasonem

Wybitny biochemik amerykański Frederic Middlebrook Richards był pełnym humoru człowiekiem i jednym z naj-weselszych uczonych, którego fotografie zawsze pokazują z miłym uśmiechem. Kazał każdemu mówić do siebie „Fred”, bo to uznawał za mniej napuszoną formę.

Pełne humoru są jego wspomnienia autobiograficzne wydane w 1997 roku. „Z wydatną pomocą matki, Marianny Middlebrook Richards, autor pojawił się na scenie w 1925 roku. Wtedy jego ojciec George H. Richards, który w 1903 roku ukończył Uniwersytet Yale, rozwijał firmę prawniczą, założoną z przyjacielem w Nowym Jorku w 1911 roku.

Wiedza i Życie 9/2022 (1053) z dnia 01.09.2022; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama