Grafika Katie Peek
Opinie

Czas letni i zimowy: czy zmiany mają sens?

Dyskusja powtarza się co roku, ale z badań wynika, że korzyści mogą przeważać nad wadami

Sto lat temu w Stanach Zjednoczonych zainicjowano powtarzany dwa razy w ciągu roku rytuał zmiany czasu, z zimowego na letni i odwrotnie. Obecnie procedura odbywa się w przeszło 70 państwach na świecie. Szczegóły jej przeprowadzania bywają różne, ale idea sprowadza się do przesunięcia wiosną wskazówek zegara o godzinę do przodu, aby «opóźnić» wschody i zachody słońca w stosunku do typowych godzin pracy. Od samego początku trwa spór zagorzałych zwolenników i przeciwników tej operacji.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Faktograf; s. 77
Reklama