Opinie

Z dymem pożarów

Dawniej słowem pożar nazywano tylko płomienie wywołane zjawiskami od człowieka niezależnymi – wynikiem podpalenia była natomiast pożoga. Słowa podobne, ale o różnym pochodzeniu. Pożoga, dawniejsza pożega, jest z prasłowiańskiego żegti („palić”, ale też „kłuć”), a to z praindoeuropejskiego dhegh-, co znaczyło „palić”, „płonąć”. Rdzeń deg- przeszedł w geg-, co potem dało żeg-.

Wiedza i Życie 4/2023 (1060) z dnia 01.04.2023; Na końcu języka; s. 70
Reklama