Ilustracja Hannah Perry
Opinie

Mydlenie oczu – jak odwraca się uwagę od rzeczywistych problemów

Straszenie sztuczną inteligencją jako zagrożeniem dla ludzkości przesłania powodowane przez nią prawdziwe szkody

Bezprawne aresztowania, coraz większa sieć inwigilacji, zniesławianie i deep-fake’owa pornografia – to aktualne zagrożenia związane z dostępnymi obecnie na rynku narzędziami sztucznej inteligencji. To właśnie te problemy, a nie potencjalna groźba unicestwienia ludzkości, stanowią realne zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji.

W związku z SI dużo mówi się o końcu świata, a przecież już teraz ta technika powoduje niezliczone szkody, w tym w polityce mieszkaniowej, wymiarze sprawiedliwości i w opiece zdrowotnej, a także sprzyja szerzeniu mowy nienawiści i dezinformacji w językach innych niż angielski, zaś programy algorytmicznego zarządzania okradają pracowników z ich wynagrodzenia, a stają się one coraz powszechniejsze.

Świat Nauki 3.2024 (300391) z dnia 01.03.2024; Forum. Komentarze ekspertów; s. 7
Reklama