Charakterystyczną cechą stromatolitów jest ich laminacja. Cienkie warstewki zostały wytworzone przez kolejne pokolenia sinic. Charakterystyczną cechą stromatolitów jest ich laminacja. Cienkie warstewki zostały wytworzone przez kolejne pokolenia sinic. Wikipedia
Środowisko

Bitwa o stromatolity

Formacja skalna Isua licząca 3,7–3,8 mld lat znajduje się około 150 km na północny wschód od Nuuk – stolicy Grenlandii.AridOcean/Shutterstock Formacja skalna Isua licząca 3,7–3,8 mld lat znajduje się około 150 km na północny wschód od Nuuk – stolicy Grenlandii.
Jedni mówią, że znaleźli na Grenlandii najstarsze skamieniałe ślady życia sprzed 3,7 mld lat, i wyciągają stąd śmiały wniosek, że samo życie liczy więcej niż 4 mld lat. Według innych to żadne skamieniałości, jedynie zdeformowane skały. Słowem, nic nadzwyczajnego.

Ludzie zaglądają na skały Isua rzadko, zwykle jest więc tu cicho i spokojnie. Najbliższa osada Kapisillit, zamieszkana przez mniej niż setkę osób utrzymujących się z rybołówstwa i myślistwa, a ostatnio też trochę z turystyki, znajduje się blisko 100 km stąd. Nieco dalej, jakieś 150 km, jest do stolicy Grenlandii – kilkunastotysięcznego Nuuk.

Do skał Isua nie wiodą żadne drogi ani nawet ścieżki. Można do nich dotrzeć helikopterem albo też popłynąć ku nim (ale na końcu i tak trzeba sporo iść) wielkim fiordem Nuup Kangerlua, który wrzyna się na głębokość ponad 150 km w południowo-zachodnie wybrzeże największej wyspy świata.

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Geologia; s. 56
Reklama