Poczwarka ma słabo wykształcone skrzydła. Początkowo jest biała, potem ciemnieją jej oczy, a następnie całe ciało. Po kolorze oczu można rozpoznać jej wiek. Poczwarka ma słabo wykształcone skrzydła. Początkowo jest biała, potem ciemnieją jej oczy, a następnie całe ciało. Po kolorze oczu można rozpoznać jej wiek. Wikipedia
Środowisko

Pszczoły jak ludzie

Pomimo odmiennej budowy układu nerwowego mamy z tymi owadami wiele wspólnego. I my, i one jesteśmy gatunkami społecznymi: żyjemy w grupach z ustaloną hierarchią, dzielimy się obowiązkami, rozmawiamy, walczymy o władzę i wykazujemy altruizm.

Na czele grupy musi stać szef. W ludzkim świecie mamy wiele osób sprawujących władzę. Głową państwa jest np. prezydent, w firmie rządzi prezes, w szkole – dyrektor. Pszczoły miodne – bo o nich będzie tu mowa – też mają swoją najważniejszą z pszczół. To królowa – większy od robotnic osobnik, który przekazuje potomstwu swoje geny, czyli od marca do września na okrągło składa jaja. To jedyne zadanie matki. Ktoś w pszczelej kolonii musi jednak pracować. Ten ciężar spada na inne żeńskie osobniki – robotnice.

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Behawior; s. 62
Reklama