Pszczoły murarki prowadzą samotniczy tryb życia. Samce wychodzą z ­zimowisk pierwsze. Kiedy pojawia się nowa samica, rzuca się na nią tabun samców. Pszczoły murarki prowadzą samotniczy tryb życia. Samce wychodzą z ­zimowisk pierwsze. Kiedy pojawia się nowa samica, rzuca się na nią tabun samców. Marek W. Kozłowski
Środowisko

Homoseksualizm owadów

Próba pokrycia samca zalęszczycy zielonej (Oedemera virescens), rezydującego na kwiecie maliny, przez nowo przybyłego samca (zdjęcie powyżej) wyzwala u tego pierwszego energiczne odruchy obronne (zdjęcie poniżej).Marek W. Kozłowski Próba pokrycia samca zalęszczycy zielonej (Oedemera virescens), rezydującego na kwiecie maliny, przez nowo przybyłego samca (zdjęcie powyżej) wyzwala u tego pierwszego energiczne odruchy obronne (zdjęcie poniżej).
Może być zwykłą pomyłką. Czasami jednak staje się taktyką wspomagającą rozprzestrzenianie się genów.

Każdy, kto wnikliwiej obserwuje owady, na pewno spotkał się z przejawami zachowań z repertuaru obyczajów seksualnych skierowanych na osobniki tej samej płci. Często są to epizody, będące prawdopodobnie wynikiem pomyłki. Mogą one ujawniać się u gatunków, u których samce nastawione są na maksymalną poligamię i nie zawracają sobie głowy uważnym badaniem potencjalnych obiektów podbojów. Pobudliwość takich samców często skierowuje je na samce będące właśnie w kontakcie z inną samicą. Również dlatego, że samiec kryjący samicę znajduje się w sferze oddziaływania ekscytujących substancji chemicznych, które wydziela partnerka.

Wiedza i Życie 6/2016 (978) z dnia 01.06.2016; Entomologia; s. 54
Reklama