Ruda uraninitu. Minerał dodawano do farb w celu uzyskania barwy żółtej, zielonej lub pomarańczowej. Ruda uraninitu. Minerał dodawano do farb w celu uzyskania barwy żółtej, zielonej lub pomarańczowej. Wikipedia
Środowisko

Radioaktywność wokół nas

Rozkład wybranych izotopów promieniotwórczych w glebach Polski na podstawie danych PAA z poprzedniego roku.Infografika Beata Hołub Rozkład wybranych izotopów promieniotwórczych w glebach Polski na podstawie danych PAA z poprzedniego roku.
Znamy ją od zaledwie wieku, ale towarzyszy nam od początku istnienia naszej planety. Przyczyniła się do uformowania ciał niebieskich i pomogła w powstaniu życia na Ziemi. Mało kto wie, że żyjemy w środowisku wypełnionym naturalnymi radionuklidami.

Znamy ponad 2 tys. izotopów, z czego większość jest układami niestabilnymi i ulega rozpadom promieniotwórczym, emitując przy tym cząstki alfa, beta oraz kwanty gamma. Do określenia szybkości procesu rozpadu jąder atomowych używa się pojęcia okresu połowicznego zaniku – czasu, po którym połowa z rozpatrywanych jąder się rozpadnie. Czasy te mają ogromną rozpiętość – od miliardów lat (uranu-238) po ułamki sekund (polon-214). Część z radionuklidów, emitując cząstki alfa lub beta, przekształca się w kolejne nuklidy nietrwałe, ulegające dalszym rozpadom – w ten sposób tworzą się tzw.

Wiedza i Życie 7/2016 (979) z dnia 01.07.2016; Fizyka; s. 32
Reklama