Środowisko

Tajemnica węchu

Węch jest jednym z najważniejszych i najstarszych zmysłów, nie do końca poznanym przez naukę. Pozwala swojemu właścicielowi wytropić pożywienie, rozpoznać trującą substancję, komunikować się z członkami stada, odnaleźć partnera bądź partnerkę. Ostrzega przed wrogiem. Ułatwia poruszanie się w terenie. Ewolucja tego zmysłu rozpoczęła się w momencie, kiedy pierwsze organizmy jednokomórkowe zaczęły odbierać chemiczne sygnały z otaczającego je środowiska. Obecnie genów kodujących receptory dla cząsteczek zapachowych istnieje mnóstwo.

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Zdjęcie miesiąca; s. 3
Reklama