||| ||| Pixabay
Środowisko

Wojna na rafy

Geografię i politykę wiele łączy. Na Morzu Południowochińskim ledwie wystające z wody skałki zaczynają rosnąć i stają się cennymi „lądami”. Najgorzej wychodzą na tym koralowce.

Według definicji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS) wyspa to naturalnie powstały ląd otoczony przez wodę także podczas przypływu. Dokument wyraźnie odróżnia wyspę od wystającej z wody skały. Ta druga nie nadaje się do zamieszkania lub też jest niesamodzielna ekonomicznie, co ma istotne znaczenie, ponieważ nie można wokół niej ustanowić własnej strefy ekonomicznej.

Zamiast raf lotnisko

Posiadanie takiej strefy – jej maksymalna szerokość może wynosić 200 mil morskich (370 km) – wiąże się z wieloma korzyściami.

Wiedza i Życie 1/2016 (973) z dnia 01.01.2016; Geografia polityczna; s. 48
Reklama